Informacija apie mus

Ką lietuviškai reiškia CEEFFO consulting ?

CFO – angliškai, the CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO), lietuviškai  FINANSŲ SPRENDIMAI VERSLUI.

CEO – angliškai, A CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO), lietuviškai VALDYMO SPRENDIMAI VERSLUI.

 

Įmonei vadovauja Gintautė Černiauskė

Kasdieninėje praktikoje naudoju ir taikau tuos metodus, kurie iš tiesų daro įtaką įmonės vert��s kūrimui, apjungiant savininko, kliento ir dirbančios komandos interesus, o sukaupta patirtis leidžia pasiekti aukštų rezultatų maksimizuojant įmonės veiklos pelną.

 

Gintautė Černiauskė, VERSLO, FINANSŲ ANALITIKĖ turinti kvalifikacijas

Certified Advanced Business Analyst (CABA),

Financial Analyst Specialist Certification (FASC),

The Certified Business Coaching Specialist (CBCS),

Basic Conceptual Foundations of the Adizes Methodology

Trumpai apie mane…

1999 m. baigiau studijas Kauno technologijos universitete, ir savo žinias bei patirt���� pradėjau taikyti dirbdama UAB „Nesė“, arba „Pramogų banko“ kolektyve. Suformavus valdybą, tapau viena iš valdybos narių. Įgyvendinome įvairius projektus finansų, kontrolės, motyvacinės sistemos sukūrimo srityse, nes verslas kūrėsi nuo pirmųjų žingsnių.

Nuo 2006 m. pradėjau dirbti nepriklausoma finansų, verslo konsultante įmonėje CEEFFO consulting, UAB, kuri teikia finansų paslaugas Lietuvos ir užsienio įmonėms, konsultuoja finansų ir verslo valdymo aukščiausio lygio klausimais, įdiegia KPI rodiklius įmonėse, optimizuoja veiklos rezultatą per finansų valdymą, veiklos strategiją ir darbuotojų motyvaciją.

2010 m. dalyvavau SAP diegimo projekte dirbant Azijoje ir Pietų Amerikoje, o grįžus į Lietuvą norėjosi dar pagilinti ir pritaikyti įgytas žinias, todėl apsigyniau tarptautinę verslo analitikės (Certified Advanced Business Analyst (CABA)),  finansų analitikės (Financial Analyst Specialist Certification (FASC)) bei verslo koučingo (The Certified Business Coaching Specialist (CBCS)), kvalifikacijas.

Naujų žini�� ir praktikos dėka sukūriau įmonės finansų ir veiklos efektyvumo įvertinimo sistemą, kuri leidžia greitai, tiksliai įvertinti efektyvumą ir nustatyti, kur įmonėje kaupiasi nuostolio centrai, parodo kaip subalansuoti įmonės kaštai, pinigų srautai, rizika ir investicijų gr��ža. Tai leidžia apjungti finansus, verslą ir žmogiškąjį faktorių į vieną didelį paveikslą, o tai kuria pridėtinę vertę verslui.

Finansų ir veiklos efektyvumo įvertinimo sistemą įvertinta LR mokslo ir technologijų agentūros, todėl  2014 m. rugsėjo 12 d. skirta parama ją plėtoti. Nuo 2015 m.  balandžio mėn. įmonių finansininkai gali patys prisijungti prie sukurtos  įmonės veiklos ir finansinės analizės sistemos ir suvesti įmonės 3-5 metų finansines ataskaitas bei gauti ataskaitą, kuri  susistemina veiklos rodiklius ir valdymo sprendimų efektyvumą verslui, o tai yra kompanijos raktas į sėkmę.

Nuo 2013 m. vedu mokymus vadovams temomis “Vadovui apie finansus ir strategiją“, “Vadovui apie finansus, valdymą, įmonės vertę ir motyvaciją”, “Sėkmės formulė versle”, “Pokyči�� valdymo ir sprendimų integravimą”. Mokymai orientuoti į paprastą sudėtingos informacijos pateikimą, tinkamai parinktas praktines užduotis, kurios padeda įžvelgti silpnesnes vietas finansų ir ��monės valdyme. Dalyviai rekomenduoja mokymus kitiems, nes jų žodžiais tariant mokymuose  yra „čia pateikiama praktinių situacijų esmė ir jie yra įdomūs, nes apjungia finansus, valdymo meną, lyderystę ir žmogaus psichologiją ”.

Ekspertinės sritys:
Basic Conceptual Foundations of the Adizes Methodology (Esminė Adizes metodologija), Verslo ciklo kitimo subtilybės, Įmonės finansai, Finansų modeliavimas, Apskaita, Kontrolės, Valdymo ir darbuotojų motyvacinės/skatinimo sistemos kūrimas bei įdiegimas; Įmonės organizacinė struktūros kūrimas bei atsakomybės perskirstymas;  Veiklos planavimas ir įmonės rezultato maksimizavimas praktiškai; Strateginis valdymas;  Projektų valdymas; Proces�� valdymas ir optimizavimas; Komandinis darbas; KPI rodiklių įdiegimas; Delegavimo subtilybės ir komunikacija, lyderytė .

 

Susisiekite su mumis šiandien!
captcha
Įveskite simbolius iš paveiksliuko: